Samen maken we de wereld elke dag veiliger

Het begrip veiligheid is voor ons bijna vanzelfsprekend. Helaas is dat voor veel mensen anders. Ruim 1 miljard mensen leven onder slechte omstandigheden. Dat raakt ons diep. Want we vinden dat iedereen recht heeft op een gevoel van veiligheid. Wij delen onze ambitie met Habitat: samen bouwen we aan een veilige wereld.

Onze leefomgeving steeds veiliger maken. Tegen brand,  tegen natuurfenomenen, tegen de gevolgen van elektriciteit, tegen (milieu)rampen. We maken gebruik van systemen die waarschuwen, controleren, inspecteren en werk- en leermethoden die informeren en vaardigheden aanscherpen. Daarbij benutten we alle denkbare mogelijkheden en zetten beschikbare techniek intelligent in.

Maar veiligheid gaat verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen. Een veilig gevoel!

Meer informatie?
Van der Heide is een specialistische dienstverlener voor (fysieke) veiligheid. Voor meer informatie of een afspraak belt u met 088 – 63 63 163.

De Lange West 126 9201 CH Drachten
088-6363163
info@vanderheide.nl
vanderheide.nl/