Koppeling Sam en DSP versterkt grip op veilig werken

Gebruikers van de digitale leeromgeving Sam kunnen binnenkort hun gegevens koppelen met het Digitale Safety Passport (DSP). Sam en Secure Logistics (DSP) hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking draagt bij aan een transparante informatievoorziening over veiligheidscompetenties en vakmanschap van werknemers in de industrie.

Werknemers in de industrie kunnen met de digitale leeromgeving Sam continu leren, waar en wanneer ze willen. Het contextrijke trainingsmateriaal is relevant en sluit aan bij vakgebied, locatie, of geplande werkzaamheden. Door regelmatig korte trainingen te maken, blijft de kennis en het bewustzijn van veilig werken ‘top of mind’.  Een recente studie van TNO heeft aangetoond dat korte, interactieve trainingen met behulp van digitale leermiddelen een significante bijdrage leveren aan de volgende stap in veilig werken. Op basis van deze studie hebben TNO, uitgeverij Malmberg en innovatieplatform iTanks het initiatief genomen voor Sam. In de afgelopen maanden is Sam met 10 pilotklanten in co-creatie uitgebouwd van plan tot product. In de release van april kent Sam al 60 trainingen voor VCA basiskennis, risicovolle taken, games en toolboxen.  Kennis die  normaal gesproken elke tien jaar wordt getoetst met het VCA examen, wordt nu wekelijks onderhouden en verrijkt met Sam.

Door de resultaten van deze trainingen te ontsluiten via het Digital Safety Passport kunnen ze direct worden gebruikt om de kwalificaties en actuele kennis van de werknemer te tonen. Dit versnelt de toegang tot bedrijfsterreinen door beperking van administratieve handelingen aan de poort. Het Digital Safety Passport heeft inmiddels  een vaste plaats gekregen in het safetymanagement van organisaties. De fraudebestendigheid van het Digital Safety Passport is een belangrijke meerwaarde voor Sam. De persoonsgegevens en resultaten worden gepersonaliseerd met behulp van biometrische verificatie.

Het Digital Safety Passport is ontwikkeld door en voor de leden van Deltalinqs, in samenwerking met onder anderen VOMI en SSVV. Het DSP voorkomt gedoe met onduidelijke stempels, kopietjes en verrassingen aan de poort door verlopen instructies. Opleidingen en veiligheidsinstructies worden vrijwel volledig geautomatiseerd bijgehouden en van alle instructies wordt de geldigheid bewaakt. De Safety Deal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt het bovendien mogelijk om de eerste 20.000 Digital Safety Passports – als vervanger van het papieren veiligheidspaspoort – tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden aan te schaffen.

Koppeling Sam en DSP versterkt grip op veilig werken