FAQ2019-01-25T13:37:08+00:00

Veel gestelde vragen

In welke talen kan ik examen doen?2019-01-25T13:34:43+00:00

Het ATEX examen wordt aangeboden in het Nederlands. Voor anderstalige examens worden vertaalkosten doorberekend.

Mijn ID-bewijs is verlopen, kan ik nu examen doen?2019-01-25T13:34:06+00:00

Nee. U kunt uitsluitend deelnemen aan het examen met een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ID-bewijs).

Ik heb dyslexie, wordt hier ook rekening mee gehouden?2019-01-25T13:33:18+00:00

Indien u een dyslexieverklaring kunt overleggen kan de examenduur met maximaal 100% worden verlengd. Neem contact op met ATEX Examencentrum om de mogelijkheden te bespreken.

Is er ook ATEX lesmateriaal beschikbaar?2019-01-25T13:32:01+00:00

Ja, onder het menu training vindt u een knop die doorverwijst naar de webshop. Hier kunt u boeken voor de verschillende modules bestellen.

Krijg ik na het examen direct de uitslag?2019-01-25T13:31:03+00:00

Nee, examens worden niet op locatie nagekeken.

Ik wil een ATEX opleiding volgen, waar kan ik dat het beste doen?2019-01-25T13:30:19+00:00

Stichting ATEX heeft een erkenningsregeling voor opleiders, op deze website ziet u de door Stichting ATEX erkende opleiders.

Wat het verschil is tussen IECEx en waar Stichting ATEX voor staat?2019-01-25T13:28:51+00:00

In 2006 hebben alle Europese lidstaten de Europese ATEX wet- en regelgeving ondertekend die vervolgens in de nationale wetgeving van de lidstaten is opgenomen. De Europese Unie heeft bewust besloten om geen andere reeds bestaande wet- en regelgeving van andere continenten over te nemen, maar eigen wet- en regelgeving te ontwikkelen die geënt is op de Europese landen. Andere systemen die reeds bestonden zijn o.a. de IECEx uit Australië en de Compex van het Verenigd Koninkrijk. Stichting ATEX volgt de Europese wet- en regelgeving, maar houdt uiteraard rekening met de ontwikkelingen vanuit andere delen van de wereld.

Klopt het dat IECEx internationale wetgeving is en ATEX alleen Europees?2019-01-25T13:27:57+00:00

De IECEx heeft de inhoud van de certificatie afgestemd op de internationale wet- en regelgeving zodat vooral de multinationals die in meerdere landen opereren dezelfde certificering kunnen hanteren. ATEX is meer gericht op de Europese lidstaten en niet per sé de wet- en regelgeving in de hele wereld. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat er binnen ATEX in zijn geheel geen rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen en certificatienormen buiten Europa. Doordat de scope van de ATEX op Europa is gericht is de inhoud van de certificatie veel praktischer toepasbaar voor de bedrijven die alleen nationaal of Europees opereren. Overigens is ‘internationale wetgeving’ een kreet die dikwijls wordt gebruikt. Echter, de IECEx is geen wetgeving, maar een norm die door private partijen is geschreven en door een internationale commissie wordt beheert. ATEX daarentegen is gefundeerd op een Europese richtlijn, hierdoor zijn alle Europese lidstaten verplicht de nationale wetgeving hierop aan te passen. De IECEx is alleen van toepassing voor zover landen of bedrijven zichzelf hieraan conformeren.

Wat zou een reden kunnen zijn waarom een bedrijf de IECEx certificatie volgt en niet de Europese ATEX wet- en regelgeving?2019-01-25T13:27:00+00:00

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat het bedrijf in kwestie tevens actief is in landen waar de IECEx reeds als systeem wordt gehanteerd. Zo wordt dan voorkomen dat een medewerker die op de locatie aldaar en in Nederland twee verschillende certificaten heeft c.q. bij moet houden. Echter, voor bedrijven die alleen in Nederland dan wel Europa actief zijn heeft het IECEx-certificaat geen directe meerwaarde ten opzichte van het ATEX-certificaat. Zeker met de wetenschap dat de ATEX-certificering speciaal volgens de Europese wet- en regelgeving is geschreven.

Voor IECEx examens kan men een internationale registratie verkrijgen. Kan dit bij Stichting ATEX ook?2019-01-25T13:25:43+00:00

Een internationale registratie is niets anders dan een vermelding in een database die via internet is te raadplegen. Ook Stichting ATEX heeft een database die men via internet kan raadplegen. Overal op de wereld waar men een openbare internetverbinding heeft kan men toegang krijgen tot het ATEX register via het Bedrijfsveiligheidsregister Nederland.

Kan men bij Stichting ATEX ook met een foto geregistreerd worden?2019-01-25T13:22:32+00:00

Ja, dit is optioneel bij de profielen A en B. Bij een profiel hoger dan B is registratie met pasfoto zelfs verplicht. De registratie met pasfoto kost € 25,-.

Wie is verantwoordelijk voor het afnemen van de ATEX examens?2019-02-12T17:35:16+00:00

De ATEX examens worden afgenomen door ATEX Examencentrum.

Hoe lang is een ATEX Certificaat geldig?2019-01-25T13:19:16+00:00

Een ATEX certificaat heeft een geldigheid van drie jaar

Ga naar de bovenkant