ATEX Profielen

Momenteel worden examens voor de volgende profielen aangeboden:

Profiel ATEX 153 (Voorheen 137) IECEx
BASIS A Hoofdlijnen van explosieveiligheid voor mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben, maar wel werken in een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn. 000
BASIS B Iedereen die aan ATEX installaties werkt of ATEX installaties beheert. 001
B3 Electromonteur ATEX installaties. Installeren van explosieveilig materieel en explosieveilige bedradingssystemen 001+003
B46 Onderhoudsmonteur ATEX Installaties.Materieel onderhouden in explosieve atmosferen en het testen van elektrische installaties op of in verband met explosieve atmosferen. 001+004+006
B39 Ontwerper ATEX Installaties 001+003+009
B678 Inspecteur ATEX Installaties 001+006+007+008
B11 Beheerder EVD (Explosie Veiligheids Document)
B12 Keurmeester ATEX Arbeidsmiddelen 001+012
1000 Deskundige ATEX 000+002+004+007+008+009+010+011

Omschrijving Profielen

Profiel A

bespreekt de hoofdlijnen van ATEX om explosiegevaar te kunnen herkennen. Het A-profiel is hoofdzakelijk bedoeld voor onderhoudsmedewerkers die incidenteel een explosiegevaarlijke ruimte betreden of bij bedrijven werken waar explosiegevaarlijke ruimtes zijn gedefinieerd. Dit profiel bevat de beginselen van explosieveiligheid (ATEX) en brengt werknemers de vereiste kennis bij om veilig te werken binnen een explosiegevaarlijke omgeving.

Voor wie?
Bedoeld voor werknemers die niet dagelijks met explosieveiligheid (ATEX) te maken krijgen, maar wel werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd.

Inhoud van het profiel:

 • Het ontstaan van explosies
 • Gevaarlijke stoffen en explosieve atmosferen
 • Wetgeving
 • Indeling in gevarenzones
 • Explosiebescherming
 • Explosieveilig materieel
 • Veilig werken met en in explosieve atmosferen

Vereiste kennis
Voor dit profiel is geen minimale vooropleiding vereist.

Profiel B

is bedoeld voor medewerkers in bediening, onderhoud en beheer van installaties en machines. Dit profiel bespreekt de aspecten van explosiebescherming voor de bediening of het beheer van installaties en machines. Profiel B richt zich op het toepassen van de basisprincipes van explosieveiligheid (ATEX) in de praktijk.

Het B-profiel is de basis voor een groot aantal vervolgprofielen die zich richten op uiteenlopende functies waaronder ATEX-monteurs, -ontwerpers, -inspecteurs, -keurmeesters en -deskundigen.

Voor wie?
Bedoeld voor medewerkers die aan ATEX installaties werken én voor leidinggevenden die deze mensen moeten aansturen.

Inhoud van het profiel:

 • Organisatie en werkvergunningen
 • Explosieve gasmengsels
 • Explosieve stofmengsels
 • Zone-indeling
 • Ontstekingsbron
 • Elektrisch materieel
 • Werkzaamheden
 • Meten van gas
 • Eenvoudige visuele inspectie
 • Praktijk van werkzaamheden

Vereiste kennis

Voor dit profiel is geen minimale vooropleiding vereist.

Profiel B 346

is een combinatie van de profielen B, 3, 4 en 6. Het is een veelgevraagd profiel in de onderhoudsbranche. Het voordeel van ATEX Examencentrum is dat wij examenkandidaten de mogelijkheid bieden om 4 profielen in één examen te kunnen behalen. Bij andere exameninstellingen gaan de kosten voor het behalen van 4 profielen richting de € 1.000,–. Bij ons kost u dit minder dan 20% van dit bedrag.

PROFIEL B346 bestaat uit een combinatie van profiel B, zie hiervoor de uitleg hiervoor.

PROFIEL 3: Installeren van explosieveilig materieel en explosieveilige bedradingssystemen

 • Beschermingswijze drukvast omhulsel (Ex ‘d’)
 • Beschermingswijze Verhoogde Veiligheid (Ex ‘e’)
 • Beschermingswijze Niet-vonkende constructies (Ex ‘n’)
 • Beschermingswijze Ingegoten constructies (Ex ‘m’)
 • Beschermingswijze Olievulling (Ex ‘o’)
 • Beschermingswijze Zandvulling (Ex ‘q’)
 • Beschermingswijze Intrinsieke Veiligheid (Ex ‘i’)
 • Beschermingswijze Inwendige overdruk (Ex ‘p’)
 • Beschermingswijze Bescherming door omhulsel (Ex ‘tD’ of Ex ‘t’)
 • Gemeenschappelijke eigenschappen van beschermingswijze
 • Installatie eisen voor explosieve atmosferen
 • Technieken voor leidingaansluitingen in explosieve atmosferen
 • Installatievaardigheden voor plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen
 • Constructieve veiligheid (Ex ‘c’)
 • Inwendige overdruk (Ex ‘p’)
 • Onderdompeling in vloeistof (Ex ‘k’)
 • Stromingsbeperkend omhulsel (Ex ‘fr’)
 • Drukvast omhulsel (Ex ‘d’)
 • Bewaking van ontstekingsbronnen (Ex ‘b’)

PROFIEL 4: Materieel onderhouden in explosieve atmosferen met dezelfde inhoud als profiel 3 (zie hiervoor)

PROFIEL 6: Testen van elektrische installaties op of in verband met explosieve atmosferen. De inhoud van dit profiel loopt gelijk op tot en met punt 12. Punt 13 t/m 19 vervalt. In de plaats daarvoor volgen de twee punten:

 • Testen van elektrische installaties in explosieve atmosferen
 • Vaardigheden voor het testen van elektrische installaties op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen

Vereiste kennis
Voor dit profiel is minimaal kennis van profiel B vereist.

Tarieven

Profiel A: Introductie van ATEX (niveau VCA Basis) – Deze cursus bespreekt de hoofdlijnen van explosieveiligheid voor mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben, maar wel werken in een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn. Dit examen bestaat uit 40 MC vragen, de kandidaat is geslaagd bij maximaal 12 foute antwoorden.

Dit examen wordt voor € 129,00 per persoon afgenomen bij een minimale afname van 8 personen. (Dit betreft een adviesprijs)

Profiel B: Basiskennis van ATEX – De cursus basiskennis van explosieveiligheid (ATEX) is bedoeld voor iedereen die aan ATEX installaties werkt of ATEX installaties beheert. Dit examen bestaat uit 40 MC vragen, de kandidaat is geslaagd bij maximaal 10 foute antwoorden.

Alle overige examentarieven worden op offertebasis aan u verstrekt.