Bent u voorbereid?

Zijn uw BHV’ers voorbereid op wat hen te wachten staat na een explosie veroorzaakt door gas, stof, damp of een aanslag? Wat is dan het draaiboek?

  • Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
  • Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers

Omdat de oorzaak van de ontruiming door de wetgever niet  is afgebakend betekent dit dat uw  BHV’ers ook voorbereid moeten zijn hoe ze moeten handelen een explosie als gevolg van explosieve atmosferen veroorzaakt door gassen, stof of damp dan wel veroorzaakt door een terroristische aanslag.

Is uw gebouw na een gas-, damp- of stofexplosie nog wel veilig genoeg om te betreden? Is het veilig om het pand direct te verlaten na een terroristische aanslag? Is uw BHV organisatie voorbereid op zeer zware verwondingen zoals afgerukte ledematen en slagaderlijke bloedingen?

Wat doet de druk van de explosie met de gezondheidstoestand van de slachtoffers? Welke acute medische maatregelen dienen in dat specifieke geval direct getroffen te worden?

Wilt u als organisatie goed voorbereid zijn meldt u dan aan voor de vervolgcursus BHV bij explosies. De cursus BHV bij explosies geeft u handvatten hoe te handelen in het geval u met een explosie te maken krijgt. Uiteraard hopen wij dat het nooit zover zal komen maar de realiteit gebied ons ook te zeggen dat het zeker niet is uit te sluiten.

Maar bovenal wilt u toch het beste voor uw werknemers.

U kunt bij ons terecht voor BHV-EHBO, BHV-Brand en BHV-Explosie

Mr. Ewald .W.A. Jansen

Jurist Letselschade