In 2006 hebben alle Europese lidstaten de Europese ATEX wet- en regelgeving ondertekend die vervolgens in de nationale wetgeving van de lidstaten is opgenomen. De Europese Unie heeft bewust besloten om geen andere reeds bestaande wet- en regelgeving van andere continenten over te nemen, maar eigen wet- en regelgeving te ontwikkelen die geënt is op de Europese landen. Andere systemen die reeds bestonden zijn o.a. de IECEx uit Australië en de Compex van het Verenigd Koninkrijk. Stichting ATEX volgt de Europese wet- en regelgeving, maar houdt uiteraard rekening met de ontwikkelingen vanuit andere delen van de wereld.