De IECEx heeft de inhoud van de certificatie afgestemd op de internationale wet- en regelgeving zodat vooral de multinationals die in meerdere landen opereren dezelfde certificering kunnen hanteren. ATEX is meer gericht op de Europese lidstaten en niet per sé de wet- en regelgeving in de hele wereld. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat er binnen ATEX in zijn geheel geen rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen en certificatienormen buiten Europa. Doordat de scope van de ATEX op Europa is gericht is de inhoud van de certificatie veel praktischer toepasbaar voor de bedrijven die alleen nationaal of Europees opereren. Overigens is ‘internationale wetgeving’ een kreet die dikwijls wordt gebruikt. Echter, de IECEx is geen wetgeving, maar een norm die door private partijen is geschreven en door een internationale commissie wordt beheert. ATEX daarentegen is gefundeerd op een Europese richtlijn, hierdoor zijn alle Europese lidstaten verplicht de nationale wetgeving hierop aan te passen. De IECEx is alleen van toepassing voor zover landen of bedrijven zichzelf hieraan conformeren.