ACTUEEL

Stichting ATEX: ‘Nedfilter zet de toon binnen de filtratie- en ontstoffingsbranche’

april 25th, 2017|0 Comments

Stichting ATEX wordt bijna wekelijks geconfronteerd met verhalen over explosies op de werkvloer. Soms vallen er gewonden of zelfs doden. Ook lopen bedrijven het risico op strafvervolging. In de praktijk merken we dat veel bedrijven [...]

Bent u voorbereid?

november 22nd, 2016|0 Comments

Zijn uw BHV’ers voorbereid op wat hen te wachten staat na een explosie veroorzaakt door gas, stof, damp of een aanslag? Wat is dan het draaiboek? Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting [...]

Laat zien dat je uniek bent

juni 13th, 2016|0 Comments

 

Wettelijke bepalingen inzake explosiegevaar.

mei 19th, 2016|0 Comments

Wettelijke bepalingen inzake explosiegevaar De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen [...]

ATEX, Explosieveiligheid, ATEX Richtlijnen, ATEX Certificering, ATEX Persoonscertificatie, ATEX Bedrijfscertificatie, ATEX Norm, ATEX 137, ATEX 153  

ATEX

Wat is ATEX?
ATEX staat voor de Franse woorden ATmosphères EXplosibles en omvat vrijwel alles wat te maken heeft met explosiegevaar. De ATEX Richtlijnen omvatten regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op explosies aanwezig is. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het Arbobesluit en het Warenwetbesluit.

Wat doet Stichting ATEX?
Stichting ATEX tracht het bewustzijn over explosieveiligheid (ATEX) te vergroten en wil op die manier Nederland en het bedrijfsleven veiliger maken. Stichting ATEX is een gesprekspartner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en neemt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de certificering van personen en bedrijven op het gebied van explosieveiligheid.

Erkende Opleidingsinstituten