ACTUEEL

Explosieveiligheid in relatie tot procesveiligheid

februari 6th, 2018|0 Comments

Explosieveiligheid in relatie tot procesveiligheid Explosieveiligheid in relatie tot procesveiligheid Omdat explosie- en procesveiligheid raakvlakken kennen worden ze vaak in één adem met elkaar genoemd. Maar waar liggen deze raakvlakken? En wat zijn de [...]

Koppeling Sam en DSP versterkt grip op veilig werken

augustus 21st, 2017|0 Comments

Gebruikers van de digitale leeromgeving Sam kunnen binnenkort hun gegevens koppelen met het Digitale Safety Passport (DSP). Sam en Secure Logistics (DSP) hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking draagt bij aan een transparante [...]

Mechanische apparaten als ontstekingsbronnen

juli 21st, 2017|0 Comments

Mechanische apparaten als ontstekingsbronnen Werkgevers zijn sinds 2003 verplicht om explosieveilige apparaten toe te passen in gebieden waar explosieve atmosferen voor kunnen komen. Deze eis geldt zowel voor elektrische als mechanische apparaten. De eerste [...]

  • Foto: Stichting ATEX bestuurslid Ewald Jansen (links) en Stichting ATEX bestuursvoorzitter Iem Kievit (rechts) op bezoek bij Nedfilter

Stichting ATEX: ‘Nedfilter zet de toon binnen de filtratie- en ontstoffingsbranche’

april 25th, 2017|0 Comments

Stichting ATEX wordt bijna wekelijks geconfronteerd met verhalen over explosies op de werkvloer. Soms vallen er gewonden of zelfs doden. Ook lopen bedrijven het risico op strafvervolging. In de praktijk merken we dat veel bedrijven [...]

ATEX, Explosieveiligheid, ATEX Richtlijnen, ATEX Certificering, ATEX Persoonscertificatie, ATEX Bedrijfscertificatie, ATEX Norm, ATEX 137, ATEX 153  

ATEX

Wat is ATEX?
ATEX staat voor de Franse woorden ATmosphères EXplosibles en omvat vrijwel alles wat te maken heeft met explosiegevaar. De ATEX Richtlijnen omvatten regels die zijn opgesteld door de Europese Commissie om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op explosies aanwezig is. Deze richtlijnen zijn opgenomen in het Arbobesluit en het Warenwetbesluit.

Wat doet Stichting ATEX?
Stichting ATEX tracht het bewustzijn over explosieveiligheid (ATEX) te vergroten en wil op die manier Nederland en het bedrijfsleven veiliger maken. Stichting ATEX is een gesprekspartner van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en neemt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de certificering van personen en bedrijven op het gebied van explosieveiligheid.

Erkende Opleidingsinstituten